1.  Nezávazná poptávka

Spolupráce se mnou probíhá jednoduše podle Vašich časových možností, počínaje nezávaznou poptávkou z Vaší strany. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a zakázky zpracovávám samostatně a kompletně od konzultace až po provedení. Mohu proto lépe vyhovět Vašim požadavkům a zajistit hladký průběh celého projektu.

Komunikace je obvykle řešena pomocí emailu, podle Vašich preferencí lze také telefonem, přes Skype nebo jiný způsob videokonference. Především u větších projektů je vhodné úvodní osobní setkání (zdarma v Hradci Králové, Pardubicích a okolí).

Postup spolupráce a časová posloupnost prací na projektu je obvykle následující (podle potřeby lze dohodnout individuální postup):

 2.  Úvodní konzultace

Na základě Vaší nezávazné poptávky Vás kontaktuji, zpravidla do dvou pracovních dnů. Následuje bezplatná úvodní konzultace o Vašem plánovaném projektu, na základě které pro Vás budu moci navrhnout individuální řešení s konkrétní cenovou nabídkou. Při konzultaci se seznámím s Vašimi požadavky, probereme Vaše cíle a očekávání. Dále zaměření, obsah a rozsah projektu, dostupné materiály, preference, rozpočet, termíny apod. Čím jasnější bude představa projektu na začátku, tím lepší bude výsledek, s účelněji vynaloženými náklady. Ráda Vám poradím optimální řešení pro Vaše záměry. Pokud se před konzultací podíváte na orientační balíčky webových stránek, budete již do konzultace vstupovat s jasnější představou o dostupných možnostech.

 3.  Dodání materiálů

Pokud Vás má nabídka zaujme, můžeme pokračovat dodáním materiálů z Vaší strany. Tyto materiály jsou především texty, dokumenty, staré webové stránky, obrázky, fotografie, logo firmy a další zdroje. Pokud nemáte logo nebo byste potřebovali stávající logo vylepšit, nabízím také tvorbu loga a kompletní vizuální identity. Po dodání těchto materiálů mohu už přesně zhodnotit nároky na projekt z hlediska strukturálního a obsahového. Obvykle platí, čím větší rozsah a variabilita obsahu, tím vyšší cena. Pokud se dodané materiály budou výrazněji lišit od avizovaných (množstvím, kvalitou,..), může v této fázi dojít k navýšení nabídkové ceny.

 4.  Návrh řešení a cenová nabídka

Na základě konzultace a po dodání materiálů již dostanete konečný návrh řešení a cenovou nabídku projektu. Tento návrh můžeme po obsahové stránce ještě doladit podle Vašich připomínek. Pokud se Vám bude konečný návrh zamlouvat, následuje již závazné potvrzení zakázky, zpravidla v podobě smlouvy o dílo. Také je vystavena zálohová faktura na část ceny díla. Pokud se Vám zamlouvat nebude, zaručuji bezproblémové ukončení spolupráce. Pokud se v průběhu prací vyskytnou nové zásadní požadavky z Vaší strany, které nebyly zahrnuty do dohodnutého rozsahu a obsahu projektu, bude cena těchto dodatečných prací připočítána k výsledné ceně (na toto případné navýšení ceny budete předem upozorněni).

 5.  Struktura webu

Po odsouhlasení zakázky již mám od Vás všechny materiály a mohu pracovat na struktuře webu a grafickém návrhu. Pokud se jedná o projekt většího rozsahu, zpracovávám nejprve návrh struktury webu (rozdělení na stránky) a wireframe (rozložení obsahu na stránkách). Zároveň zpracovávám obsah a provádím analýzu klíčových slov pro SEO optimalizaci. V případě projektu malého rozsahu se tato fáze obvykle spojuje rovnou s grafickým návrhem.

 6.  Grafický návrh

Grafický návrh webových stránek v podobě obrázků dostanete zpravidla do jednoho až dvou týdnů u méně náročné prezentace (od potvrzení zakázky a dodání materiálů). U náročnějších projektů vzniká grafický návrh až po návrhu wireframe a doba realizace je delší, adekvátně k požadované kvalitě zpracování. Termíny jsou stanoveny v konečném návrhu, po domluvě je možné za příplatek expresní zpracování. Grafický návrh vytvářím na základě požadavků na obsah, vizuální podobu (existující logo, firemní barvy,..) i Vašich preferencí. Míra propracovanosti a originality návrhu závisí i na Vašich požadavcích a následně stanoveném rozpočtu.

 7.  Úpravy dle Vašich připomínek

Grafický návrh doladíme podle Vašich připomínek do konečné podoby. Buďte ale připraveni, že nelze zaručit stoprocentně shodný vzhled stránek ve všech prohlížečích. Zaručení podpory zastaralého prohlížeče Internet Explorer 8 (používá ho cca 1% uživatelů dle serveru rankings.cz) je za příplatek. Pokud jste se rozhodli pro přizpůsobení pro mobilní zařízení, stránky budou vypadat na různých zařízeních co nejlépe v rámci možností těchto zařízení, tj. také se nebudou plně shodovat s grafickým návrhem. V průběhu převodu do funkční podoby také mohou vzniknout dodatečné požadavky, které mohou ovlivnit výsledný vzhled. Prostor pro dodatečné úpravy dle Vašich připomínek v ceně může být omezen dohodnutým rozpočtem.

 8.  Převedení na funkční web

Po odsouhlasení grafického návrhu následuje převedení na fungující webové stránky (tzv. nakódování), u méně náročných projektů zpravidla do jednoho až dvou týdnů. U stránek s redakčním systémem a složitějším grafickým návrhem je doba realizace opět delší, ale je možné domluvit expresní zpracování. Tato fáze také zahrnuje přidání potřebné funkcionality, interaktivních prvků a efektů, které ještě mohou ovlivnit výslednou podobu stránek. Po nasazení redakčního systému může být dodaný obsah převeden do podoby webových stránek. Dokončené webové stránky si budete moci prohlédnout na dočasné adrese, kde může být předmětem úprav dle Vašich připomínek (v rámci dohodnutého rozpočtu). Před spuštěním lze zpřístupnit i redakční systém a vyzkoušet si práci s ním "nanečisto", případně po dohodě můžete ještě před spuštěním sami doplnit zbývající obsah, jehož převedení nebylo součástí rozsahu prací.

 9.  Zveřejnění na Vaší doméně

Po odsouhlasení hotových stránek je vystavena faktura na zbytek částky. Teprve po uhrazení této částky je prezentace přesunuta na Vaši doménu, stáváte se jejím vlastníkem a získáváte přístup ke zdrojovým souborům. Pokud nemáte zřízenou doménu a webhosting (nezbytné pro umístění stránek na internetu), nabízím v rámci nových stránek zdarma pomoc s jejich výběrem, objednáním a nastavením. Např. u Gigaserver od 245 Kč bez DPH / rok dle rozsahu nebo u WEDOS za 425 Kč bez DPH / rok (v době psaní textu). Emailové schránky lze snadno zřídit v rámci zaplaceného webhostingu. V ceně webhostingu u obou je neomezený počet emailových schránek, u Gigaserver je prostor na jeden email omezen 200MB, u WEDOS je prostor na všechny emaily omezen 5GB.

 10.  Správa webu, aktualizace

Pokud byl součástí projektu redakční systém nebo jiná webová aplikace, obdržíte přehledný stručný manuál pro práci s ním, lze zařídit i školení nebo dodatečné konzultace. Zároveň nabízím službu správy webových stránek, kdy mi pošlete své požadavky a materiály např. přes email a já je na webové stránky doplním. Tato služba lze realizovat jednorázově i formou průběžných aktualizací. Správu webových stránek lze u větších projektů realizovat jako komplexní službu formou paušálu nebo hodinové sazby, zahrnující kromě aktualizací obsahu také technickou podporu, zálohování dat, aktualizace redakčního systému, každoroční obnovování domény a webhostingu atd.

 11.  Internetová reklama

SEO optimalizace je základem pro to, aby Vaše nové webové stránky byly na internetu dohledatelné. Pozice stránek v přirozených výsledcích vyhledávání se ale buduje velmi dlouho a konkurence je značná. Proto je především ze začátku vhodné webové stránky podpořit reklamní kampaní v nejpoužívanějších vyhledávačích Google a/nebo Seznam (tzv. sponzorované odkazy). Tato reklama Vám přivede přímo potenciální zákazníky, kteří mají zájem o Vámi nabízené služby.